Det er langt flere påmeldinger i år enn i fjor!

Påmeldingsfristen forlenges

Sjekk når ditt lag skal spille!

Men husk påmeldingsfristen 30 juni!

Hele 148 lag er påmeldt årets Starum Cup!

2017
45 ÅR

    STARUM  CUP

25. - 27.
AUGUST 2017
1972

  NYHETER