top of page

Vilkår og betingelser

 

Disse vilkårene ("Avtalen") angir de generelle vilkårene for din bruk av starum-cup.com -nettstedet ("Nettstedet"), "Starum Cup" -applikasjonen ("Mobilapplikasjon") og alle relaterte produkter og tjenester (samlet "Tjenester"). Denne Avtalen er juridisk bindende mellom deg (“Bruker”, “deg” eller “din”) og Starum Cup (“Starum Cup”, “vi”, “oss” eller “vår”). Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en virksomhet eller annen juridisk enhet, representerer du at du har myndighet til å binde en slik enhet til denne avtalen, i så fall vil begrepene "Bruker", "deg" eller "din" referere til en slik enhet. Hvis du ikke har slik myndighet, eller hvis du ikke godtar vilkårene i denne avtalen, må du ikke godta denne avtalen og ikke få tilgang til og bruke tjenestene. Ved å få tilgang til og bruke tjenestene, godtar du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene i denne avtalen. Du erkjenner at denne avtalen er en kontrakt mellom deg og Starum Cup, selv om den er elektronisk og ikke er fysisk signert av deg, og den styrer din bruk av tjenestene.

 

Lenker til andre ressurser

 

Selv om Tjenestene kan koble til andre ressurser (for eksempel nettsteder, mobilapplikasjoner, etc.), innebærer vi ikke, direkte eller indirekte, noen godkjenning, tilknytning, sponsing, godkjenning eller tilknytning til en tilknyttet ressurs, med mindre det er spesifikt angitt her. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere, og vi garanterer ikke tilbud fra noen virksomheter eller enkeltpersoner eller innholdet i deres ressurser. Vi påtar oss ikke noe ansvar for handlinger, produkter, tjenester og innhold fra andre tredjeparter. Du bør nøye gjennomgå de juridiske uttalelsene og andre vilkår for bruk av ressurser du får tilgang til via en lenke til tjenestene. Din tilknytning til andre ressurser utenfor nettstedet er på egen risiko.

 

Endringer og rettelser

 

Vi forbeholder oss retten til å endre denne avtalen eller vilkårene knyttet til tjenestene når som helst etter eget skjønn. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Vi kan også gi deg beskjed på andre måter etter eget skjønn, for eksempel gjennom kontaktinformasjonen du har oppgitt.

 

En oppdatert versjon av denne avtalen trer i kraft umiddelbart etter at den reviderte avtalen er lagt ut med mindre annet er angitt. Din fortsatte bruk av tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for den reviderte avtalen (eller en annen handling spesifisert på det tidspunktet) vil utgjøre ditt samtykke til disse endringene.

 

Aksept av disse vilkårene

 

Du erkjenner at du har lest denne avtalen og godtar alle vilkårene og betingelsene. Ved å få tilgang til og bruke tjenestene godtar du å være bundet av denne avtalen. Hvis du ikke godtar å overholde vilkårene i denne avtalen, har du ikke autorisasjon til å få tilgang til eller bruke tjenestene.

 

Ta kontakt med oss

 

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller klager angående denne avtalen, oppfordrer vi deg til å kontakte oss ved hjelp av detaljene nedenfor:

 

https://www.starum-cup.com/kontakt

post@starum-cup.no

Rådhusgata 28, 2851 Lena, Norge

 

Dette dokumentet ble sist oppdatert 24. september 2021.

bottom of page