top of page

Slik spilles Starum Cup

ÅRSKLASSER - SPILLETID
 

Jenter 16   født 2007 eller senere, spilletid: 1 x 25 min., ballstr. 2, omkrets 54-56 cm.

Jenter 15   født 2008 eller senere, spilletid: 1 x 25 min., ballstr. 2, omkrets 54-56 cm.

Jenter 14   født 2009 eller senere, spilletid: 1 x 20 min., ballstr. 1, omkrets 50-52 cm.

Jenter 13   født 2010 eller senere, spilletid: 1 x 20 min., ballstr. 1, omkrets 50-52 cm.

Jenter 12   født 2011 eller senere, spilletid: 1 x 20 min., ballstr. 0, omkrets 47-49 cm.

Jenter 11   født 2012 eller senere, spilletid: 1 x 20 min., ballstr. 0, omkrets 47-49 cm.

Jenter 10   født 2013 eller senere, spilletid: 1 x 15 min., ballstr.  0, omkrets 47-49 cm.

 Jenter   9    født 2014 eller senere, spilletid: 1 x 15 min., ballstr. 00, omkrets 45-48 cm.
 

Gutter 16  født 2007 eller senere, spilletid: 1 x 25 min., ballstr. 2, omkrets 54-56 cm.
Gutter 15  født 2008 eller senere, spilletid: 1 x 25 min., ballstr. 2, omkrets 54-56 cm.

Gutter 14  født 2009 eller senere, spilletid: 1 x 20 min., ballstr. 1, omkrets 50-52 cm.
Gutter 13  født 2010 eller senere, spilletid: 1 x 20 min., ballstr. 1, omkrets 50-52 cm.

Gutter 12  født 2011 eller senere, spilletid: 1 x 20 min., ballstr. 0, omkrets 47-49 cm.

Gutter 11  født 2012 eller senere, spilletid: 1 x 20 min., ballstr. 0, omkrets 47-49 cm.
Gutter 10  født 2013 eller senere, spilletid: 1 x 15 min., ballstr. 0, omkrets 47-49 cm.

          Gutter   9  født 2014 eller senere, spilletid: 1 x 15 min., ballstr. 00, omkrets 45-48 cm.        

Hjemmelaget har ansvar for matchball og de starter med ballen på venstre banehalvdel. Det er bortelagets ansvar å ha vester/reservetrøyer.

NB. Vi har mange henvendelser om bruk av hansker og fotballsko ute, om det blir regn. Det er tillatt med  vanter/hansker på utebaner og såkalte gress-sko UTEN knotter.
 

Dersom deltakelsen tilsier det, kan to aldersklasser bli slått sammen og spilletiden kan bli økt ytterligere.

Klassene hvor det eventuelt spilles enkel serie i innledende runde, avsluttes også med finalespill.

 

Det er anledning til å stille flere lag i samme klasse. Det er også tillatt å bruke samme spillere på flere lag i ulike alderstrinn, men ikke i samme klasse. Vi tillater inntil 14 spillere pr. lag pr. kamp. I tilfelle protest på spilleberettigelse må alder kunne legitimeres. I klassene J/G 9-12 kan det stilles mix-lag, og samme spiller kan om ønskelig spille på to lag i samme klasse. 

 

NB! Dispensasjoner fra aldersbestemmelsene MÅ varsles ved påmelding! Dispensasjoner kan kun gis mot framvist godkjenning fra Regionene for sesongen 2023/24. I Regioner som ikke har klassene 13 og 15, f.eks. Region Innlandet, vil det dermed ikke være mulig å søke aldersdispensasjon i disse klassene ved regionskontoret.
Det kan maksimalt benyttes 2 disp.-spillere i hver kamp. Disp.-spillere skal registreres ved innsjekk og gyldig bevis skal legges frem i sekretariat, samt til dommere og motstander før hver kamp.

 

PROTESTER
I tilfelle protest på spilleberettigelse, må lagene være forberedt på å bli avkrevd aldersbevis.
Eventuelle protester pluss protestgebyr på kr. 500.- må leveres inn til sekretariatet umiddelbart, dersom protesten gjelder forhold inntruffet under kampen. Andre protester leveres innen 1 time, og vil bli behandlet av en jury oppnevnt av arrangøren.

 

SPILLESYSTEM OG PREMIERING

Turneringen spilles etter serie/cup-systemet for J/G 13-16. Lagene deles inn i puljer med minst fire lag i hver, som spiller enkel serie. De to beste lagene i puljen går til A-sluttspill og de øvrige til B-sluttspill, som spilles etter utslagsmetoden. Jenter/Gutter 9-12 spiller aktivitetsserie. 9 og 10 spiller 5er-håndball på kortbane. 11-åringene spiller på vanlig bane med redusert målhøyde. Før øvrig spilles turneringen etter NHFs spilleregler og kampreglement.

Ved uavgjort i sluttkampene spilles 1 ekstraomgang a 3 min. (avkast ved loddtrekning). Er resultatet fortsatt uavgjort, gjenopptas spillet ved loddtrekning inntil ett av lagene scorer, maks. 3 min., deretter loddtrekning. I finalen spilles dog 2 ekstraomganger a 3 min., deretter «sudden death» maks. 3 min., og loddtrekning, som foretas mellom laglederne.
Det er ikke anledning til lags-timeout, og kampuret stoppes kun ved skade.

Alle dommere og dommerobservatører på Starum Cup er å regne som nøytrale. Starum Cups dommerobservatører har delegat-myndighet under turneringen.

Kampene spilles i Totenhallen A, Totenhallen B samt på Kunstgressbaner i Østre Toten Idrettspark ved siden av Totenhallene. Lagene skal møte ved banen senest 5 min. før de skal spille kamp. Om et lag ikke møter til kamp, har de tapt kampen. 
 

Det utdeles lagpremier til de beste lagene i hver A-klasse, og til de to finalelagene i B-klassene. Alle spillere på seirende lag i A-klassene får vår populære vinner-T-skjorte. I aktivitetsserien utdeles premie til alle deltakere. Klubber som jubilerer i STARUM CUP, vil bli tildelt særskilt premie for sin deltakelse

 

 

SUKSESSEN «ÅRETS GROMKLUBB» FORTSETTER!

Starum Cup kårer «Årets Gromklubb». Denne prisen har erstattet «Beste klubb» som var mer resultatfokusert. 

Gavekort à kr. 5.000,- deles ut til en klubb som utmerker seg med tanke på håndballens verdier:

Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play - både på og utenfor banen! En typisk «gromklubb»!


NHFs - REGLEMENT
For Starum Cup gjelder for øvrig NHFs betingelser for turneringer

bottom of page