top of page

Slik spilles Starum Cup

ÅRSKLASSER - SPILLETID
 

Jenter 16   født 2008 eller senere, spilletid: 1 x 25 min., ballstr. 2, omkrets 54-56 cm.

Jenter 15   født 2009 eller senere, spilletid: 1 x 25 min., ballstr. 2, omkrets 54-56 cm.

Jenter 14   født 2010 eller senere, spilletid: 1 x 20 min., ballstr. 1, omkrets 50-52 cm.

Jenter 13   født 2011 eller senere, spilletid: 1 x 20 min., ballstr. 1, omkrets 50-52 cm.

Jenter 12   født 2012 eller senere, spilletid: 1 x 20 min., ballstr. 0, omkrets 47-49 cm.

Jenter 11   født 2013 eller senere, spilletid: 1 x 20 min., ballstr. 0, omkrets 47-49 cm.

Jenter 10   født 2014 eller senere, spilletid: 1 x 15 min., ballstr.  0, omkrets 47-49 cm.

 Jenter   9    født 2015                        spilletid: 1 x 15 min., ballstr. 00, omkrets 45-48 cm.
 

Gutter 16  født 2008 eller senere, spilletid: 1 x 25 min., ballstr. 2, omkrets 54-56 cm.
Gutter 15  født 2009 eller senere, spilletid: 1 x 25 min., ballstr. 2, omkrets 54-56 cm.

Gutter 14  født 2010 eller senere, spilletid: 1 x 20 min., ballstr. 1, omkrets 50-52 cm.
Gutter 13  født 2011 eller senere, spilletid: 1 x 20 min., ballstr. 1, omkrets 50-52 cm.

Gutter 12  født 2012 eller senere, spilletid: 1 x 20 min., ballstr. 0, omkrets 47-49 cm.

Gutter 11  født 2013 eller senere, spilletid: 1 x 20 min., ballstr. 0, omkrets 47-49 cm.
Gutter 10  født 2014 eller senere, spilletid: 1 x 15 min., ballstr. 0, omkrets 47-49 cm.

          Gutter   9  født 2015                        spilletid: 1 x 15 min., ballstr. 00, omkrets 45-48 cm.        

Hjemmelaget har ansvar for matchball og de starter med ballen på venstre banehalvdel. Det er bortelagets ansvar å ha vester/reservetrøyer.

NB. Vi har mange henvendelser om bruk av hansker og fotballsko ute, om det blir regn. Det er tillatt med  vanter/hansker på utebaner. Uansett inne/ute benyttes sko tilpasset håndball, ingen form for knotter er tillatt.
 

Dersom deltakelsen tilsier det, kan to aldersklasser bli slått sammen og spilletiden kan bli økt ytterligere.

Klassene hvor det eventuelt spilles enkel serie i innledende runde, avsluttes også med finalespill.

 

Det er anledning til å stille flere lag i samme klasse. Det er også tillatt å bruke samme spillere på flere lag i ulike alderstrinn, men ikke i samme klasse. Vi tillater inntil 14 spillere pr. lag pr. kamp. I tilfelle protest på spilleberettigelse må alder kunne legitimeres. I klassene J/G 9-12 kan det stilles mix-lag, og samme spiller kan om ønskelig spille på to lag i samme klasse. 

 

NB! Dispensasjoner fra aldersbestemmelsene skal varsles ved påmelding! Dispensasjoner kan kun gis mot framvist godkjenning fra Regionene for sesongen 2024/25. Vær oppmerksom på at ikke alle regioner har alle klassene Starum cup har, dispensasjon gjelder kun for spill i samme klasse.  

Det kan maksimalt benyttes 2 disp.-spillere i hver kamp. Disp.-spillere skal registreres ved innsjekk og gyldig bevis skal legges frem i sekretariat, samt til dommere og motstander før hver kamp.

 

PROTESTER
I tilfelle protest på spilleberettigelse, må lagene være forberedt på å bli avkrevd aldersbevis.
Eventuelle protester pluss protestgebyr på kr. 500.- må leveres inn til sekretariatet umiddelbart, dersom protesten gjelder forhold inntruffet under kampen. Andre protester leveres innen 1 time, og vil bli behandlet av en jury oppnevnt av arrangøren.

 

SPILLESYSTEM OG PREMIERING

Turneringen spilles etter serie/cup-systemet for J/G 13-16. Lagene deles inn i puljer med minst fire lag i hver, som spiller enkel serie. De to beste lagene i puljen går til A-sluttspill og de øvrige til B-sluttspill, som spilles etter utslagsmetoden. Jenter/Gutter 9-12 spiller aktivitetsserie. 9 og 10 spiller 5er-håndball på kortbane, og spiller ikke fredag. 11-åringene spiller på vanlig bane med redusert målhøyde. Før øvrig spilles turneringen etter NHFs spilleregler og kampreglement. Merk at i barnehåndballen følger vi reglene for vår region, Region Innlandet. Se Innlandets regler for barnehåndballen og “Vinne for enhver pris?” her!

Ved uavgjort i sluttkampene spilles 1 ekstraomgang à 3 min. (avkast ved loddtrekning). Er resultatet fortsatt uavgjort, gjenopptas spillet ved loddtrekning inntil ett av lagene scorer, maks. 3 min., deretter loddtrekning. I finalen spilles dog 2 ekstraomganger à 3 min., deretter «sudden death» maks. 3 min., og loddtrekning, som foretas mellom laglederne.
Det er ikke anledning til lags-timeout, og kampure
t stoppes kun ved skade.

Alle dommere og dommerobservatører på Starum Cup er å regne som nøytrale. Starum Cups dommerobservatører har delegat-myndighet under turneringen.

Kampene spilles i Totenhallen A, Totenhallen B samt på Kunstgressbaner i Østre Toten Idrettspark ved siden av Totenhallene. Lagene skal møte ved banen senest 5 min. før de skal spille kamp. Om et lag ikke møter til kamp, har de tapt kampen. 
 

Det utdeles lagpremier til de beste lagene i hver A-klasse, og til de to finalelagene i B-klassene. Alle spillere på seirende lag i A-klassene får vår populære vinner-T-skjorte. I aktivitetsserien utdeles premie til alle deltakere. Klubber som jubilerer i STARUM CUP, vil bli tildelt særskilt premie for sin deltakelse

 

 

SUKSESSEN «ÅRETS GROMKLUBB» FORTSETTER!

Starum Cup kårer «Årets Gromklubb». Denne prisen har erstattet «Beste klubb» som var mer resultatfokusert. 

Gavekort à kr. 5.000,- deles ut til en klubb som utmerker seg med tanke på håndballens verdier:

Begeistring, innsatsvilje, respekt og fair play - både på og utenfor banen! En typisk «gromklubb»!


NHFs - REGLEMENT
For Starum Cup gjelder for øvrig NHFs betingelser for turneringer. MERK: Vi minner om Barneidrettsbestemmelsene fra Idrettsforbundet når det gjelder deltagelse i barneklassene. .

 

bottom of page