KONTAKT

Har du spørsmål eller noe du ønsker å formidle?

 

Da er det bare å ta kontakt!

ADRESSE

Østre Toten Idrettspark

Rådhusgata 28

2851 Lena, Norge

TELEFON

400 33 548  (under turnering)

Din henvendelse er mottatt!

LEDER STARUM CUP
Christian Forø
Mobil: 95 72 90 66
e-mail: cforoe@gmail.com

TURNERINGSLEDER

(ANSVARLIG FOR PÅMELDING OG KAMPOPPSETT)
Dorte Ørud Grindvoll
Mobil: 41208520
e-mail: pamelding@starum-cup.com

WEBANSVARLIG
Anders Ørud
Mobil: 97726991
e-mail: anders@kreativdata.no

VERTINNEANSVARLIG

(ANSVARLIG FOR BESTILLING AV DELTAKERKORT) 
Guro Jensen
Mobil: 975 41 882
e-mail: bestilling@starum-cup.com