top of page

Lena Mart’n + Tivoli = Moro

Også i år er det tivoli på Lena under Starum Cup. Bare et par kontringspasninger fra Østre Toten Idrettspark er det altså muligheter for artig avveksling mellom eller etter håndballkampene.

Tivoliet er åpent hele helgen, og Starum Cup-spillere får en gratisbillett hver.

Tivoliet arrangeres av Lena Handelsstand.


bottom of page