top of page

Statusoppdatering fra Starum Cup 29.06.21

Vi følger utviklingen tett hva Korona angår og hvilke regler vi til enhver tid skal og ønsker å forholde oss til. Etter dialog med både NHF og Kommuneoverlege i Østre Toten har vi kommet frem til noen holdepunkter, mens andre gjennomføringsplaner vil bli vurdert forløpende og konkluderes tidlig i august.

Hva vet vi nå?

- Etter råd fra Kommuneoverlege og statlige føringer kan vi ikke tilby overnatting på skoler i år

- Vi kan få utfordringer med antallsbegrensning, matservering, publikum, men vi utarbeider kampoppsettet tilpasset at lagene ikke overnatter

- Lag fra andre regioner er velkomne på Starum Cup

- Det vil komme ny smittevernsprotokoll fra NHF for barn og unge tidlig i juli, noe som vil gi oss gode føringer fremover

- De som nå ønsker å trekke eller melde på lag grunnet rammene som er satt, ta kontakt med oss eller gå inn i profixio via hjemmesiden

- Dere som ønsker å opprettholde påmeldingen betaler kun påmeldingsavgift nå for å bekrefte påmeldingen

- Vi utsetter all annen bestilling (t-skjorter, mat etc.) til august, da med en kortere frist og tydelige rammer

- Dere som har betalt for tjenester dere ikke får, vil selvsagt få mellomlegget tilbake, da deltagerkortene nå blir annerledes grunnet manglende overnatting

- Det er mulig å overnatte på campingplasser eller hotell på Gjøvik og Toten for de som måtte ønske dette


Hva gjør vi for å tilpasse?

- Vi vil fremover følge nøye med på reglene og ha en egen smittevernsprotokoll for arrangementet

- Vi vil tilpasse kampoppsettet innenfor de rammer som gjelder i august. Det kan da være muligheter for å spille hele klasser ferdig på en dag, eller andre tilpasninger som gjør arrangementet smittevennlig. Eksempel: J/G 9 og 10 spiller bare lørdag, J/G 11-12 bare søndag. Dette kommer vi selvsagt tilbake til i august. De med lang reisevei er uansett sikret å ikke spille fredag.

- Dersom vi mot formodning må redusere antall lag grunnet Korona vil vi gi beskjed om dette så fort som overhodet mulig.


Kort sagt: kampoppsett, puljer, sluttspill og avvikling tilpasses de gjeldene rammer i august.


Som dere skjønner, vi vil heller ikke i år kunne arrangere en Starum Cup slik vi alle kjenner den. Men vi ønsker å arrangere og to ting er viktigst: at ungene får spille håndball og at vi ikke bidrar til økt smitte. Vi ber derfor om forståelse og tålmodighet! Det skal være trygt på Starum Cup for både ansvarlig arrangør og tilreisende. Vi vil fortsette vår gode dialog med både NHF og Kommuneoverlege og holde dere informert. Innenfor trygge rammer skal vi gjøre vårt ytterste for å skape en god, om enn annerledes, turnering.


Om det er noe dere lurer på om påmelding, kampoppsett eller annet, ikke nøl med å ta kontakt med

Turneringsleder Dorte Ørud Grindvoll

Telefon: 41 20 85 20


Hilsen oss i Starum Cup

Comments


bottom of page