top of page

Cup og covid

Da nærmer det seg cup og vi oppfordrer alle til å lese denne info nøye. I tillegg gjelder det vi la ut i forrige info HER.

Aller først minner vi om dette fra Norges Håndballforbund:


Smittevernets «gylne treenighet» gjelder for alle lag, trenere og spillere:


1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.

2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.

3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen – alltid.

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet.

Før cup:

Kommer dere fra en kommune med forhøyet smitte/strengere regler eller anbefalinger enn de nasjonale, skal dere gi beskjed og dessverre har dere da ikke anledning til å delta.


Under cup:

Dersom noen får symptomer på luftveisinfeksjon mens de er på Starum cup, må vedkommende forlate området og reise hjem. Vedkommende må så forholde seg til gjeldende regler / anbefalinger knyttet til mistanke om covid19-smitte. Smittevernsansvarlig for Starum cup skal varsles umiddelbart av ansvarlig lagleder tilknyttet det aktuelle laget. Ved påvist smitte skal hele laget reise hjem og Starum Cup varsler evt berørte lag.


KART OVER OMRÅDET

Alle områdene er nå delt inn i kohorter med fargekoder. Alle kohorter har egen kiosk, egne doer, egen inngang og egen parkering nærmest sin inngang. Kart over dette finnes .

Områdekart Starum Cup 2021
.pdf
Download PDF • 222KB

KOHORTER OG ANTALL

Vi kan ha maksimalt 200 stk i her kohort som fordeles på lagene. Dette betyr at hvert lag har et maks antall personer de kan ha med utfra hvilken kohort de tilhører. Maks antall personer inkluderer spillere, trenere OG evt. foresatte/publikum. Laget kan ikke spille før de er registrert, og det er derfor viktig at alle lagledere legger inn sine spillere i profixio nå. Om ønskelig kan man også legge inn de foresatte man har avtalt skal være med. Om ikke registreres de foresatte i døra på riktig lag når de kommer. Det er derfor viktig at dere lagledere/trenere formidler dette helt tydelig til de foresatte og andre rundt deres lag, så det ikke oppstår tvil om hvem som skal komme inn eller ikke. Dette skal lagene selv avgjøre og ikke noe Starum Cup tar stilling til eller bestemmer. Vi KAN ikke gå over 200 stk i en kohort.


Husk at selv om vi her oppgir et visst antall å forholde seg til, skal ALLTID 1-METEREN OVERHOLDES SOM TILSKUER!

Liste over hvor mange personer som maks er tillatt pr. lag i de ulike kohortene:Du vil få et merke med rett farge på armen og kan ikke skifte kohort i løpet av dagen!

PUBLIKUM OG STREAMING

Det blir ikke anledning til drop-in publikum i år. Å si «ikke kom å se på» er ikke noe man ønsker, men slik er det i år. Om du ønsker å være publikum må du avtale med ditt lag. Som et plaster på såret vil det streames fra begge hallene, les mer HER.


GARDEROBER

Lagene som spiller ute, har ikke tilgang til garderober. Inne vil garderober merkes med lag eller klasse. Det må rulleres noe der vi har få garderober så vær smidige. HUSK AT I GARDEROBEN GJELDER 1-METERSREGELEN.


FØRSTEHJELP

Starum cup har eget team ansvarlig for førstehjelp, lokalisert mellom hall A og hall B i Totenhallen. Dette teamet vil også kunne «rykke ut» om formålstjenlig. Kontakt områdeansvarlig der du spiller ved behov. Lagene må i år i større grad selv håndtere enkle saker som gnagsår, rifter og isposer, fremfor å belaste førstehjelpspersonell. Dette for å redusere antall personer som førstehjelpspersonellet har kontakt med.

Førstehjelp skal:

● gi førstehjelp der det er behov for førstehjelp og skadevurdering

● benytte munnbind og hånddesinfeksjon

● føre oversikt over hvem de har vært i kontakt med mtp mulig smittesporing


Klubbene skal:

● selv ta hånd om det de kan løse selv av små rifter, gnagsår og andre små skader

● ha med plaster og isposer selv i større grad enn tidligere

● ha en voksen som kan være i følge med den skadde som får førstehjelp

● oppgi hvilken kohort av cupen de hører til, klubbnavn, hvilket lag og kontaktinfo til voksen som følger den skadde.


I tillegg til førstehjelpspersonell vil også Gjøvik Idrettsmedisinske Team stille med ressurser.


LENA-DAGER

Til tross for en cup der sosiale aktiviteter som diskotek og tivoli ikke blir noe av grunnet korona,er det likevel mye som skjer i Lenagata denne helga i forbindelse med Lena- dagene. Butikkene har mange gode tilbud, også for deltagerne på Starum Cup. Toresen Sport vil ikke ha sin faste butikk i HALL A, men er å finne i Lenagata som alltid.


KAMPOPPSETT

Som følge av smitteutbrudd i Hamar-regionen med strengere anbefalinger enn de nasjonale, vil ikke lag derfra delta. Endringer i kampoppsettet må regnes med, og en oppdatert versjon kommer i morgen, onsdag. Om man følger med HER, vil man alltid se når kampoppsettet sist ble oppdatert.


RESULTATSERVICE

Det blir ikke hengt opp tabeller og resultater på felles sted som tidligere. Resultater oppdateres i profixio kontinuerlig og vil være tilgjengelig for alle via nett.


PREMIER

Premieutdeling foregår i samme kohort som man spiller, ikke felles. De lagene som har sluttspill, vil få premier etter finale og alle fra 9-12 år får deltagerpremier etter sin siste kamp.


MOTTAGELSE OG SERVICE UNDER CUP

Også vår faste mottagelse/servicesenter i vestibylen i Hall A utgår i år. MEN VI ER DER og vil hjelpe dere! Alle med røde starum cup-trøyer har ansvar og kan spørres som hjelp eller finne rett person som skal hjelpe.

Ved spørsmål under cup kan man ringe til:

SPORTSLIG: Dorte Ørud Grindvoll, turneringsleder. Tlf: 41 20 85 20. Dette være seg sluttspill, regler, protester eller generelle spørsmål rundt sportslig avvikling.

KORONA, PREMIER, BESTILLING: Guro Grindvoll Jensen, ansvar for mottagelse, lagsservice, bestilling og smittevern. Tlf: 975 41 882

PRAKTISKE SPØRSMÅL, PRESSE, etc: Christian Forø, leder for Starum Cup som helhet, praktisk gjennomføring og smittevern. Tlf: 957 29 066

Vi ønsker dere alle velkommen og ser frem til nydelig vær og blide håndballfolk der alle hjelper til med godt smittevern og gode håndballopplevelser for alle!


De viktigste punktene er nå informert om, men om ønskelig kan man lese fullverdig smittvernsplan, som utarbeidet i samarbeid med kommuneoverlege, HER.

Comments


bottom of page